Bob Dylan: “1970” (1970, 2021)

Los dylanitas son (somos) seres ávidos e insaciables, deseosos de escrutar

Continue Reading