Case todo é novo, e ilusionante, neste proxecto rabiosamente galego e indisimuladamente universal que ademais supon un primeiro aldabonazo para Raso, selo discográfico de novo cuño ao que nestes momentos, e máis en pleno Día das Letras Galegas, só cabe desexarlle agradable lonxevidade. Alejandro Guillan, coa ollada nas Rías Baixas e o código postal en Madrid, é o feiticeiro que move os fíos (ou, máis ben, manexa os cables).

 

Tras o epígrafe de Baiuca, novo reviravolta a iso que algúns deron en chamar, inxeniosamente, folktrónica: beber dos devanceiros e tomar pulo neles para internarse no século XXI… ou XXII. Non é a primeira experiencia similar tras o telón de Pedrafita: algúns lembrarán a Laio, aínda que a súa luz esvaecese demasiado pronto, e sempre lle debemos especial consideración á enorme Mercedes Peón, que ademais anda estes días, e é magnífica nova, de volta ás súas. As figuras (peliqueiras) do entroido ourensán, tan grotescas e fascinantes, son unha boa elección gráfica. Remiten a unha tradición milenaria pero a súa forza visual, o atractivo inquedante desas figuras desaforadas, casa ben coa escenografía máis contemporánea. Nesas se move Gullan, entre pandeiretas, pandereiteiras e os clubes máis modernos e sofisticados da xeografia europea.

 

Entre os antropólogos e os predicadores de software. Mensaxes dos nosos tataravós encapsuladas para lanzar nun tuit (ou nun fío). A Muiñeira de Chantada –que é ao gaiteiro o que Para Elisa ao pianista– destilada para a pista de baile. Solpor queda máis preto do tecno ca de Berrogüeto, mais non só marida ambas linguaxes senon que prima a autoría tradicional (seis das pezas) fronte á creación propia. Xa se ve: un amplo abano de suxestións.

 

 

Casi todo es nuevo, e ilusionante, en este proyecto rabiosamente gallego e indisimuladamente universal que además supone un primer aldabonazo para Raso, sello discográfico de nuevo cuño al que en estos momentos, y más en pleno Día das Letras Galegas, solo cabe desearle amena longevidad. Alejandro Guillán, con la mirada en las Rías Baixas y el código postal en Madrid, es el hechicero que mueve los hilos (o, más bien, maneja los cables) tras el epígrafe de Baiuca, nueva vuelta de tuerca a eso que algunos dieron en llamar, ingeniosamente, folktrónica: beber de los ancestros y tomar impulso en ellos para adentrarse en el siglo XXI… o XXII. No es la primera experiencia similar tras el telón de Pedrafita: algunos recordarán a Laio, aunque su luz se desvaneciera demasiado pronto, y siempre le debemos especial consideración a la enorme Mercedes Peón, que además anda estos días, y es magnífica noticia, de vuelta a las andadas. Las figuras (Peliqueiros) del entroido ourensano, tan grotescas y fascinantes, son una buena elección gráfica. Remiten a una tradición milenaria pero su fuerza visual, el atractivo inquietante de esas figuras desaforadas, hace buenas migas con la escenografía más contemporánea. En esas se mueve Guillán, entre panderetas, pandereteiras y los clubes más modernos y sofisticados de la geografía europea. Entre los antropólogos y los predicadores del software. Mensajes de nuestros tatarabuelos encapsulados para lanzar en un tuit (o en un hilo). La “Muiñeira de Chantada” -que es al gaitero lo que “Para Elisa “al pianista- destilada para la pista de baile. “Solpor” queda más cerca del tecno que de Berrogüetto, pero no solo marida ambos lenguajes sino que prima la autoría tradicional (seis de las piezas) frente a la creación propia (tres). Ya se ve: un amplio abanico de sugerencias.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *